Skřítci

Z Úsvět a Světlomrak
Přejít na: navigace, hledání

Vzhled

Skřítci jsou nejmenší ze všech známých ras. Mají štíhlou postavu, velké veselé oči a husté dlouhé vlasy v mnoha barvách. Vousy ani nemají. Mají rádi barvy, jejich oblečení je většinou nesourodá směs barev a střihů. Existují dva hlavní kmeny skřítců. Skřítci ze Skleněných hor a Kořenoví skřítci. Ve Skleněných horách jsou skřítkové vážnější, klidnější a oblékají se vybraněji. Kořenoví skřítkové používají spíše přírodní materiály a jsou živější a méně usedlí.

Způsob života

Ve Skleněných horách žijí skřítkové v organizovaném království. Obývají prostorné jeskyně a sály, na povrch vycházejí spíše zřídka. Živí se převážně prodejem drahokamů, kterých je v podzemí značné množství. Jsou považováni za znamenité umělce a kouzelníky.

Kořenoví skřítkové žijí v divočině, v rodinách čítajících maximálně několik desítek jedinců. Svoje obydlí si budují pod zemí. Vytvářejí rozlehlá sídla plná nesčetných chodeb a místností. Z těchto domů vede mnoho cest ven, obvykle utajených ve ztrouchnivělých stromech, houštinách a jezerech. Živí se lovem a sběrem plodin. Vrozenou schopností kořenových skřítků je proměňovat se v kořen a zpět.

Náboženství

Skřítci uctívají duchy přírody. Tedy uctívají je silné slovo. Nepřinášejí oběti ani nestaví chrámy, spíše se dá říci, že s duchy žijí v harmonii. Mnoho skřítků si zvolí silnější kontakt s duchy a stanou se druidy. Převážně tedy kořenoví skřítci, ale i skřítci ze Skleněných hor. Nějaké druidské schopnosti má však každý skřítek, pěstují je už od dětství. Kořenoví skřítkové se dokážou proměnit ve větev nebo kořen. Horští skřítci zase ovládají umění procházet skrz skálu a zdi.

Magie

Kořenoví skřítci moc magii nepěstují a když už, tak se stanou čaroději. Oproti tomu mnoho skřítků ze Skleněných hor je zručnými kouzelníky.

Technologie

Technologie není na nijak dobré úrovni, ale především ve Skleněných horách se používá. A to k ražení štol, sběru drahých kamenů a jejich zpracování.

Boj

Skřítci nejsou bojovný národ. Jejich nejlepší obranou je schovat se, uzamknout vchody do svých sídel a nastražit pasti. Díky svým proměňovacím schopnostem dokážou navíc pěkně potrápit a zmást. Nepřítel nakonec zpravidla odtáhne. Když ale k boji přeci jen dojde, spoléhají skřítkové se na své druidy. V nouzi pak vytáhnou nožíky a vrhací zbraně.

Výskyt

Skleněné hory, lesy


Úsvět-malá-ikona.gif    Známí Skřítci    Nemain-malá-ikona.gif
Úsvět-malá-ikona.gif    Rasy Našeho světa    Nemain-malá-ikona.gif

Prvorození:

Dlouhověcí

Druhorození:

Elfové  •  Goblini  •  Korulové  •  Labutí lid  •  Lévové  •  Orkové  •  Skřeti  •  Skřítci  •  Trpaslíci

Cizáci:

Barbaři  •  Lidé