Trpaslíci

Z Úsvět a Světlomrak
Přejít na: navigace, hledání

Vzhled

Trpaslíci jsou menší než lidé, podsadití a mohutnější. Mají hrubší rysy tváře, velké nosy a jsou více ochlupeni. Většina trpaslíků nosí dlouhé plnovousy. Oblékají se do vlněných nebo kožených kabátců, málokdy zdobených. Téměř nikdy nechodí prostovlasí, nosí čapky nebo kápě.

Způsob života

Trpaslíci žijí usedlým způsobem, ve vesnicích a městech. Stejně jako lidé hojně proměňují krajinu kolem. Zatímco lidé spíše klučením lesů a výsadbou polí, pak trpaslíci řemeslnou výrobou. Staví pece, dílny a všechny osady spojují pevnými cestami. Rolnictví neholdují, ale chovají velká stáda vepřů. Vláda u trpaslíků je teoreticky v rukou všech, fakticky funguje složitý systém vůdců a jejich poradců, který ostatní národy nedokážou pochopit.

Jazyk

Trpaslíci mají vlastní, tvrdý a brumlavý původní jazyk. Viz trpasličtina.

Náboženství

Bohem trpaslíků je Kovář.

Magie

Mezi trpaslíky nejsou v podstatě žádní čarodějové. Objevují se zde však kouzelníci a alchymisté. Sdružují se do cechů, které svými schopnostmi pomáhají celé komunitě. Trpasličí alchymisté jsou známi svou výrobou golemů.

Technologie

Trpaslíci jsou, spolu s Koruly, technicky velmi vyspělou rasou. Jejich doménou je zpracování kovu, výroba zbraní, a také jsou známi jako tvůrci keramiky.

Boj

Trpaslíci nejsou vyloženě bojovným národem. Jsou však velice odolní a zatvrzelí a když už k boji dojde, pak nikdy neustupují. Mají dobrou výbavu, kvalitní zbroje a v boji jim pomáhá mnoho bojových strojů. Z nich nejsilnější jsou golemové.

Výskyt

Terakota, všude východně od Zaraku


Úsvět-malá-ikona.gif    Známí Trpaslíci    Nemain-malá-ikona.gif
Úsvět-malá-ikona.gif    Rasy Našeho světa    Nemain-malá-ikona.gif

Prvorození:

Dlouhověcí

Druhorození:

Elfové  •  Goblini  •  Korulové  •  Labutí lid  •  Lévové  •  Orkové  •  Skřeti  •  Skřítci  •  Trpaslíci

Cizáci:

Barbaři  •  Lidé