Sémantické vyhledávání

Z Úsvět a Světlomrak
Přejít na: navigace, hledání
Dotaz Přídavné výpisy (volitelné)
(každý název vlastnosti na samostatný řádek)

Formát výstupu:
Řazení
[Přidat podmínku na řazení]
Další možnosti
limit:
Maximální počet vrácených výsledků
offset:
The offset of the first result
link:
Zobrazit hodnoty jako odkazy
sort:
Vlastnost, podle které výsledky řadit
order: descending desc asc ascending rand random
Způsob řazení výsledků dotazu
headers:
Display the headers/property names
mainlabel:
The label to give to the main page name
intro:
Text, který se má zobrazit před výsledky dotazu, pokud nějaké jsou
outro:
Text, který se má zobrazit po výsledcích dotazu, pokud nějaké jsou
searchlabel:
Text for continuing the search
default:
Text, který se má zobrazit, pokud dotaz nevrátí žádné výsledky
class:
Další CSS třída, která bude nastavena tabulce
transpose:
Display table headers vertically and results horizontally

Skrýt dotaz | Zobrazit kód pro vložení do stránky | Pomocník pro dotazy